Phim Sắp Chiếu


Cập nhật ngày: 29/06/2022

Hôm nay: Ngày

Các phim sẽ chiếu trong năm 2022:

 1. 30/6Tiên Mộ
 2. 2/7Cực Đạo Long Thần
 3. 3/7Tiên Vũ Thương Khung
 4. 4/7Huyễn Mộng Sơn Hải Dao
 5. 5/7Manh Thê Thực Thần Phần 3 (2D)
 6. 8/7Hiệp Can Nghĩa Đảm Thẩm Kiếm Tâm Phần 3 (2D)
 7. 10/7Thượng Hải Cố Sự (2D)
 8. 12/7Sơn Hải Tuyệt Luân
 9. 16/7Movie Trùng Xuất Địa Cầu
 10. 17/7Đấu Phá Thương Khung: Duyên Khởi
 11. 20/7Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phần 2 (2D)
 12. 21/7Ba Tấc Nhân Gian
 13. 23/7Chiến Thiên Niên
 14. 25/7Tuyệt Đại Song Kiêu
 15. 25/7Bách Yêu Phổ Phần 3 (2D)
 16. 27/7Tinh Nguyên Chi Chủ
 17. 27/7Dựa Vào Ngươi Chiến Thần Hệ Thống (2D)
 18. 28/7Bạo Tẩu Hạ Nhật
 19. 29/7Hắc Môn
 20. 31/7Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 21. 19/8Long Tộc (2D)
 22. 14/10Đại Chúa Tể

Các phim sẽ chiếu trong năm 2023:

 1. 6/1Nghịch Thiên Tà Thần